B(V)LOG

Analiza financijskih pokazatelja kroz Dashboarde za menadžment

Za analizu poslovanja možemo reći da je krvna slika biznisa. Ona nam pokazuje kvalitetu odnosa unutar bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka te izvještaja o promjenama na kapitalu. Ona nas upozorava na poremećaje, probleme, ali i pokazuje sve ono što je dobro i kvalitetno. Svaki pokazatelj ima svoje značenje, ali svaki nema jasne zahtjevne vrijednosti. Da bismo znali što je optimalno za naše poslovanje osim analize vlastitog poduzeća treba pratiti i konkurenciju, ali i makroekonomske pokazatelje. Više o ovoj temi pogledajte u našem videu.