JEDNODNEVNE KONZULTACIJE

Konsolidacija financijskih izvještaja (velikih, srednjih i malih poduzeća)

 1. Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 2. Trajanje 1 dan / 4 sata + rasprava
 3. Cijena / 1.000,00 kn + PDV
Andreja Švigir

Nema novih termina održavanja

Ova edukacija posljednje je održana 13.7.2018.

NE PROPUSTITE:

5 sati KONZULTACIJA iz područja konsolidacije financijskih izvještaja

Svaki polaznik dobiva 30% popusta na knjigu Kontroling – upravljanje iz backstagea!

Prijavite se i dođite s pitanjima, a na radno mjesto se vratite s odgovorima!

Iz sadržaja izdvajamo:

 • tko je obveznik konsolidacije prema ZOR-u, MSFI i HSFI – PREGLEDNA TABLICA
 • treba li svako povezano društvo ući u konsolidacijski paket?
 • kada matica ne mora konsolidirati financijske izvještaje?
 • konsolidacija velikih, srednjih i malih poduzeća
 • KONSOLIDACIJA za UNUTARNJE (menadžment) I VANJSKE KORISNIKE
 • što o konsolidaciji govori ZTD?
 • PRAKTIČNI PRIMJERI
  • evidentiranje ulaganja prema metodi troška
  • evidentiranje ulaganja prema fer vrijednosti
  • evidentiranje ulaganja prema metodi udjela
 • SPECIFIČNOSTI U POSTUPKU KONSOLIDACIJE – PRIMJER
 • sastavljanje konsolidiranog računa dobiti i gubitka – eliminacija prihoda i rashoda
 • sastavljanje konsolidirane bilance – eliminacija potraživanja i obveza, nerealizirana dobit u zalihama
 • postupanje s Goodwillom
 • transferne cijene i njihov utjecaj na pojedinačne i skupne financijske rezultate
 • gubitak iznad kapitala u konsolidiranim financijskim izvještajima
 • sastavljanje radnih bilježaka za konsolidaciju

Konzultacije su namijenjene:

 • upravi društva
 • svim razinama menadžmenta koji radi na poslovima upravljanja
 • svima koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje
 • svima koji rade na poslovima financija i računovodstva i sudjeluju u postupcima konsolidacije financijskih izvještaja
 • internim i eksternim revizorima