JEDNODNEVNA RADIONICA

Novi zakon o javnoj nabavi

 1. Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 2. Trajanje 1 dan / 5 sati
 3. Cijena / 1.000,00 kn + PDV
Kristina Alija Hrastinski

Nema novih termina održavanja

Ova edukacija posljednje je održana 15.1.2020.

Jeste li znali?

 • Koja zakonska rješenja Novi Zakon donosi?
 • S kojim zakonskim odredbama se susreću ponuditelji i naručitelji u slučaju pokretanja žalbenog postupka pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).
 • Koje ovlasti ima DKOM-a u žalbenom postupku u smislu novog Zakona o javnoj nabavi.
 • Da novi Zakon o javnoj nabavi predviđa mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke DKOM-a pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Dodatno, a vodeći računa o obveznoj dostavi ponuda elektroničkim putem, upoznat ćemo se s aktualnom sudskom praksom i pitanjima koja je DKOM dosad rješavao u žalbenim postupcima.

Iz sadržaja izdvajamo:

 • tko ima pravo na žalbu?
 • pravni interes kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe DKOM-u kao tijelo nadležno za rješavanje o žalbama (ustrojstvo, sastav)?
 • ovlasti DKOM-a i bitne povrede
 • što može biti predmetom postupka pravne zaštite?
 • pravila dokazivanja
 • način izjavljivanja i sadržaj žalbe
 • rokovi za izjavljivanje žalbe
 • posljedice izjavljivanja žalbe
 • privremene mjere
 • zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi
 • tijek postupka pravne zaštite i odluke po žalbi
 • što nakon odluke DKOM-a? Sudska zaštita i građanskopravne odredbe
 • upravni nadzor na provedbom Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave
 • prekršaji i kaznena djela u postupcima javne nabave
 • elektronička dostava ponuda i karakteristične pogreške ponuditelja i naručitelja kroz sudsku praksu DKOM-a

Radionica je namijenjena:

 • svim fizičkim i pravnima osobama, posebice malim i srednjim gospodarskim subjektima, koji u svojstvu ponuditelja sudjeluju u postupcima javne nabave, a sve kako bi osigurali učinkovitu zaštitu prava u postupcima javne nabave
 • predstavnicima svih razina naručitelja koji provode postupke javne nabave
 • svima koji se u svakodnevnom radu služe Zakonom o javnoj nabavi, odnosno, na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom javne nabave, osobito u pogledu žalbenih postupaka pri Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave