JEDNODNEVNA RADIONICA

Što još nedostaje kako biste postali suvremen, strateški orijentiran voditelj nabave i logistike?

 1. Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 2. Trajanje 1 dan / 2 sata
 3. Cijena / besplatno
Helena Popović Petrušić

Nema novih termina održavanja

Ova edukacija posljednje je održana 4.7.2023.

Već nekoliko generacija stvaramo uspješne voditelje nabave i logistike osnažene znanjem i vještinama potrebnim za rješavanje kompleksnih izazova suvremenog poslovnog okruženja.

Kako to radimo i zašto je uloga nabave i logistike esencijalna za uspjeh svake organizacije?

Svaka poslovna organizacija ima razlog i svrhu postojanja, iako ona često nije formalno zabilježena niti komunicirana kroz organizacijsku strukturu. Pa tako, voditelji nabave i logistike najčešće smatraju da je njihov najvažniji zadatak osigurati dostupnost roba i usluga na vrijeme po razumnoj cijeni. No, zadatak i uloga voditelja nabave i logistike je puno kompleksnija, zahtjevnija i nadasve presudna za uspjeh organizacije.

Podsjetimo se da je svrha i cilj svake organizacije stvoriti neku novu vrijednost u obliku roba i usluga te zadovoljiti potražnju kupaca u količini, kvaliteti, mjestu i vremenu po prihvatljivoj cijeni.

Pritom, ne postoji organizacija koja direktno ili indirektno ne nabavlja sirovine, materijale i usluge potrebne za kreiranje te nove vrijednosti. Upravo činjenica da stvaranje nove vrijednosti u svakoj organizaciji započinje nabavom integralnih elemenata te nove vrijednosti, stavlja nabavu i logistiku na posebno mjesto u organizaciji, na sami početak tog izazovnog lanca opskrbe vrijednosti krajnjim kupcima. Kako bi upotpunili sliku, dodajmo tome i izazov ekonomičnog upravljanja ograničenim resursima, poglavito financijskim te činjenicu da poslujemo u globalnoj ekonomiji obilježenoj rizicima u kojoj je jedino promjena stalna.

Sve navedene elemente kompleksnosti funkcije saželi smo u skup znanja i vještina neophodnih za rješavanje kompleksnih izazova suvremenog poslovnog okruženja i kreirali obrazovni program za voditelja poslova nabave i logistike.

Kroz dvosatni seminar provesti ćemo vas kroz glavne teme i pokazati vam koja su znanja i vještine potrebne za stvaranje uspješne nabave i logistike i kako ih prenosimo našim polaznicima.

Svrha našeg obrazovnog programa je stvoriti stručnjake koji znaju kako:

 • kreirati strategiju nabave u skladu s organizacijskom misijom, vizijom i strategijom te postaviti opće ciljeve nabave
 • odrediti politike i instrumente nabave te implementirati koncept strateške nabave u poslovanje
 • kreirati organizaciju nabave, oblikovati organizacijska mjesta s jasno definiranim znanjima i kompetencijama za obavljanje zadataka i ostvarenje zadanih ciljeva
 • provesti analize, planirati potrebe u internom lancu opskrbe te projicirati potrebne zalihe
 • oblikovati i voditi skladišno poslovanje i unutarnju logistiku
 • odrediti sustav nabavljanja primjeren organizaciji, implementirati upravljanje kategorijama u nabavi te odrediti metodologiju nabave po kategorijama
 • detektirati rizike nabave i kreirati strategiju upravljanja rizicima
 • optimizirati vanjsku logistiku
 • uspostaviti sustav upravljanja odnosima s dobavljačima i naučiti pregovarati
 • kreirati sustav upravljanja projektima u nabavi i voditi projekte
 • voditi nabavu u skladu sa načelima i odrednicama Zakona o javnoj nabavi
 • uspostaviti kontroling nabave i mjeriti ostvarenja

Radionica je namijenjena:

 • voditeljima nabave i logistike
 • planerima poslovanja
 • voditeljima financija i računovodstva
 • svima koje zanima ova važna tema

Voditelj nabave i logistike – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

VAŠI PODACI

VAŠA TVRTKA

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primijenjuju se Google Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.