B(V)LOG

Grupiranje cijene koštanja po ABC metodi u Qlik Sense BI alatu

U ovom video pogledajte kako grupirati cijenu koštanja po ABC metodi u Qlik Sense BI alatu. ABC metoda nam pomaže da odijelimo bitno od manje bitnog te nam omogućava staviti fokus na one segmente poslovanja koji nam donose i najveću profitabilnost. Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na mail info@altius.hr