B(V)LOG

HR menadžeri i KPI – organizacija rada, motivacija i produktivnost

Postavljanje KPI u poduzeću itekako dotiče i sektore ljudskih resursa/potencijala. Na temelju njihovog ostvarenje ili neostvarenja HR menadžeri imaju jasan smjer vezan uz razvoj zaposlenika. Time se ne utječe samo na buduće rezultate poduzeća, već i na razvoj zaposlenike, odnosno njihovih kompetencija. O tome nam govori Irena Bajan Varat, People Relations Leader, East Adriatic, 3M