Altius savjetovanje d.o.o.

Sjedište:
Altius savjetovanje d.o.o.
Dragutina Domjanića 25
10000 Zagreb

OIB:
86250853042

Telefon/fax:
+385 1 4852 762

E-mail:
info@altius.hr

Transakcijski račun:
IBAN HR9323600001101963510 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Članovi Uprave:
Andreja Švigir, direktor

Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080610266. Temeljni kapital u iznosu od HRK 20.000,00 uplaćen je u cijelosti.