B(V)LOG

Kontroling zaliha i nabave

Za zalihe se može reći da su najnelikvidniji dio likvidne, kratkotrajne imovine. Poduzeća često svoj novac vežu u zalihama ne računajući oportunitetne troškova takvog ulaganja. Kad poduzećima zalihe počnu rasti ili kad rastu brže od prihoda počinju se paliti crvene lampice. Da bismo na vrijeme uočili poremećaje na zalihama možemo izračunavati dva vrlo jednostavna, a važna pokazatelja. To su koeficijent obrtaja i dani vezivanja. Ako želite saznati više poslušajte naš video.