Kako kreirati pobjedničku strategiju svoje organizacije?

Saznajte na jedinom certificiranom CEO programu koji provodi Business Wargame

Business War game

„Sudar“ kognitivnih sposobnosti članova timova, kroz jedinstvenu simulaciju dizajniranu za organizaciju, stvara znanja za donošenje najboljih strateških odluka. Eto, to je business wargam

Kako se provodi BW?

Vlastita organizacija, konkurencija, kontrolni tim, tržišni tim… Struktura entiteta koji će sudjelovati u „igri“ ovisi o postavljenim ciljevima igre i potrebnoj kompleksnosti za stvaranje realnog okruženja u kojoj timovi moraju donositi svoje odluke. Odluke koje donose timovi imaju okvir od 10 godina i podijeljeni su na najčešće tri poteza igre. Kontrolni tim „brine“ o samoj provedbi igre, dok tržišni tim ocjenjuje ponude timova, a u skladu s tim ih „nagrađuje ili kažnjava“ mijenjajući tržišne udjele. Incidenti koje pokreće kontrolni tim dodatno stvara realistično okruženje u kojemu je potrebno donijeti „bolju“ odluku od konkurencije. Zahtjevnost igre ovisi o samim sudionicima – što bolji i kvalitetniji igrači time će i izazovi postavljeni pred njih biti složeniji i zahtjevniji!

Što vam možemo ponuditi?

Za strateško odlučivanje i daljnji razvoj organizacije moguće je provesti tri vrste „igara“ sa različitim željenim ciljevima.

1.

Metodologija

Radionica za prikaz metodologije korištenja „alata strateškog odlučivanja“ – BW-a

2.

Dizajniran scenarij

Provedba BW-a sa dizajniranim scenarijem za ostvarenje određene svrhe provedbe u skladu s ciljevima koje odrede CEO i tim stručanjaci koji provode BW iz Altiusa

3.

Realistično okruženje

Provedba BW-a sa stvarnim podacima tvrtke za ostvarenje određene svrhe provedbe u skladu s ciljevima koje odrede CEO i tim stručanjaci koji provode BW iz Altiusa

Svrha BW

Za sveobuhvatnu sliku koja je potrebna za donijeti stratešku odluku, potrebno je i sveobuhvatno provjeriti organizaciju. Za provjeru je potrebno prije svega stvoriti „megazajednicu“ koja iz višekutnog pogleda može riješiti problem(e) koje pojedinac nikada ne može riješiti sam. Dobitnik Nobelove nagrade, ekonomist, Thomas Schelling postavio je temeljnu tezu “nemogućeg teorema”: jedna nemogućnost osobe, bez obzira koliko detaljna njegova analiza ili koliko bila herojska njegova imaginacija, je stvoriti listu ideja koje njemu nikada ne bi “pale na pamet”. Simulacija igranja uloga koja stvara nova znanja kroz međudjelovanje između sudionika, a pod utjecajem složenih socijalnih odnosa, redefiniranje percepcije o okruženju, tržištu, partnerima i konkurenciji postaje početna točka odlučivanja. 

Područje rješavanja problema

 • definiranje problema i odgovor na tržišne promjene
 • prepoznavanje indikatora promjena na tržištu
 • prepoznavanje manjkavosti strukture organizacije
 • neučinkovita komunikacija između organizacijskih cjelina
 • identificiranje snaga i slabosti menadžerske strukture u rješavanju problema
 • nedostatne informacije za donošenje odluka
 • utjecaj vlasničke na upravljačku strukturu
 • korištenje alata za prediktivna i proaktivna djelovanja
 • osmišljavanje proizvoda za budućnost
 • odnos s konkurencijom i potencijalnim partnerima
 • promjena modela biznisa