Uspješno je završen još jedan projekt kontrolinga

Pogledajte dojmove poduzeća Metalis d.o.o.

Želite li kontroling? Javite nam se, dat ćemo vam sve potrebne informacije.

Uspješno smo završili još jedan projekt uvođenja kontrolinga

Pogledajte dojmove poduzeća Naše klasje d.o.o.

Želite li kontroling? Javite nam se, dat ćemo vam sve potrebne informacije.

New Generation Management

Kontroling u cloudu

Želite li više informacija?

Želite uvoditi i razvijati kontroling?

Pogledajte naše reference

I provjerite zbog čega smo Vaš najbolji izbor!

Jedini kontroling program koji se izvodi prema standardu zanimanja

Voditelj/ica financijskog kontrolinga

Kontroling

 • Uvođenje i razvoj
 • po DJELATNOSTIMA
 • PO SEGMENTIMA

Uvođenje i razvoj kontrolinga

Istraživanja su pokazala – uvođenje i razvoj kontrolinga dovodi do smanjenja troškova od 8 – 15% te boljih poslovnih rezultata!

Uvođenje i razvoj kontrolinga projekt je koji od svakog poduzeća i njegovih zaposlenika traži promjenu. Ta se promjena prije svega očituje kroz promjenu u načinu promišljanja poslovanja. Zato prije nego što se odlučite na uvođenje kontrolinga ili njegovih segmenta treba znati što je kontroling i što vam može donijeti.

Kontroling je upravljačka izvanhijerarhijska funkcija koja pomaže menadžmentu svih razina u donošenju pravih poslovnih odluka. Kontroling to postiže izgradnjom kvalitetnog informacijskog sustava na temelju kojeg se kreira sustav izvještavanja koji u svakom trenutku menadžmentu pruža informacije o odstupanju od postavljenih strateških i operativnih ciljeva. Poslušajte naš video i saznajte više:

Projekti uvođenja kontrolinga

Što su klijenti rekli o nama?

Metodologija kontrolinga AORI

Koraci uvođenja i unaprjeđenja kontrolinga

1.

Analiza

Bez analize ne možemo sa sigurnošću reći što se događa s poslovanjem. Ako je nešto dobro, ne možemo znati zašto je dobro, ako je loše, zašto je loše. Analiza obuhvaća tri godine poslovanja poduzeća, a analiziraju se financijska i poslovna izvješća. Provodi se kroz analizu financijskih pokazatelja i sustava pokazatelja kao što su DuPont, ADT, BEX, EVA i sl. te postavljenih KPI (ključnih pokazatelja uspješnosti). Jednako tako analizira se djelatnost u kojoj poduzeće posluje te konkurenti. Primjenjuju se tehnike financijske i forenzične analize kako bi se uočila eventualna lažiranja financijskih izvješća konkurenata. Završna analiza odnosi se na makroekonomsko okruženje.

Analiza obuhvaća i informacijski, osobito financijsko-računovodstveni sustav kao njegovu najopsežniju bazu, s posebnim osvrtom na područja troškovnog i upravljačkog računovodstva.

U ovom koraku analiziraju se poslovni procesi te se daju sugestije za njihovo unaprjeđenje. Analizira se i postojeća organizacijska struktura poduzeća.

2.

Organizacija

Uvođenje i razvoj kontrolinga može dovesti do promjene u organizacijskoj strukturi poduzeća. Kontrolerska organizacija prihvaća sve zahtjeve postojeće formalne organizacijske strukture, međutim, dodatno ju detaljizira kroz uvođenje nositelja troškova/profita. Nositelji troškova/profita su segmenti poslovanja koje menadžeri žele pratiti, a odnose se na: centre odgovornosti, aktivnosti, procese, zaposlenike, strojeve, proizvod, kupce i sl. Bez kvalitetno postavljene kontrolerske organizacijske strukture nije moguće strukturirati upravljački informacijski sustav.

3.

Računovodstvo (troškovno i upravljačko)

Da bi kontrolerska izvješća bila kvalitetno sastavljena, kontroleri moraju vrlo dobro poznavati računovodstvo (financijsko, troškovno, upravljačko, porezno). Na temelju prihvaćene kontrolerske organizacije kreiramo troškovno i upravljačko računovodstvo koje će biti baza za postavljanje menadžerskog izvješćivanja. U ovom dijelu kreira se troškovna tablica – postavljaju troškovi u odnosu na definirane nositelje troškova/profita te postavljaju sheme knjiženja. Troškovi se atribuiraju na direktne i indirektne, fiksne i varijabilne. Izabiru se ključevi za raspored indirektnih troškova, određuju troškovi kalkulacije (uskladištivi) i troškovi razdoblja te odabiru adekvatne troškovne metode za upravljanje troškovima (ABC, DC, TC, FC i sl.) Ova faza je filigranski rad na informacijskom sustavu. Radi se o temelju menadžerskog izvješćivanja pa mu treba posvetiti dužnu pažnju.

4.

Izvješćivanje

Kreiranje menadžerskih izvješća završna je faza uvođenja i razvoja kontrolinga. U ovoj fazi kreira se sustav izvješćivanja – Dashboardi za svaki sektor te se postavljaju KPI (ključni pokazatelji uspješnosti) za svaki sektor uz primjenu Balanced scorecard metodologije. Na kraju se kreira Executive Dashboard za upravu poduzeća.

Kontroleri moraju biti stručnjaci u ekonomskim analizama, kako bi računovodstvene veličine znali pretvoriti u Storytelling – priču o uzrocima i posljedicama. Jednako tako moraju razumjeti kontekst biznisa – djelatnost, konkurente, makroekonomska kretanja kako bi mogli predlagali kvalitetna rješenja. Put menadžerskog izvješćivanja iscrtava rad, trud i znanje. Na kraju puta je prava nagrada, ali i velika prilika za sve zaposlenike, a osobito menadžment. To je – odlučivanje na temelju kvalitetnih informacija.

Želite saznati više o uvođenju kontrolinga i poslovnom izvještavanju?

Nudimo vam cjelovito rješenje za transformaciju vašeg poslovanja

VAŠI PODACI

VAŠA TVRTKA

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primijenjuju se Google Politika privatnosti i Uvjeti korištenja.

Analiza poslovanja

Bez detaljne analize ne možemo sa sigurnošću znati što se događa s poslovanjem poduzeća. Možemo reći da analiza poslovanja pripada temeljnim postupcima koji su neophodni kako bi uprava poduzeća znala je li put na kojem se nalazi upravo onaj na kojem želi biti. No, mnogi poduzetnici i danas upravljaju svojim poslovanjem rukovodeći se isključivo iskustvom i odlučujući isključivo na temelju intuicije. Takav način upravljanja sasvim sigurno nije poželjan i dobrodošao. Bez analize i bez želje da se dosadašnji način rada i upravljanja mijenja nemoguće je krenuti s projektom kontrolinga.

Analiza koja se provodi u prvom koraku projekta treba biti usmjerena na ključne segmente poslovanja, treba biti jasna i razumljiva svim menadžerima. Jedino takva analiza dati će jasan smjer daljnjeg djelovanja i aktivnosti.

Organizacija poduzeća

Kontrolerska vs. formalna organizacija

Da bismo postavili kontrolersku organizaciju potrebno je dobro razumjeti postojeću organizacijsku strukturu poduzeća. To ne znači da će kontrolerska organizacija biti potpuno identična formalnoj organizacijskoj strukturi (divizijska, matrična, funkcionalna, projektna i sl.), već da će prihvatiti sve njezine zahtjeve te ju spontano mijenjati, odnosno unaprjeđivati. Te promjene proizlaze iz menadžerskih zahtjeva za praćenjem uspješnosti segmenata poslovanja. Radi se o nositeljima troškova koje sa svojim timom određuje menadžer svakog sektora i koji će kroz informacijski sustav na sebe prikupljati sve poslovne promjene koje se na njih odnose. Time će se vidjeti i njihova uspješnost, odnosno neuspješnost. Formalna organizacijska struktura najčešće u sebi sadrži centre odgovornosti (radi se o jednom od nositelja troškova) i nazive radnih mjesta, dok kontrolerski organigram sadrži informacije i o svim drugim nositeljima koji se nalaze u okviru centara odgovornosti.

Računovodstvo

Strukturiranje troškovnog i upravljačkog računovodstva

Da bi kontrolerska izvješća bila kvalitetno sastavljena, kontroleri moraju vrlo dobro poznavati računovodstvo te zajedno sa CFO sudjelovati u postavljanju računovodstvenog informacijskog sustava. To znači da u ovoj fazi projekta kreiramo upravljački računovodstveni sustav koji u sebi sadrži četiri računovodstvena aspekta – financijsko, porezno, troškovno i upravljačko računovodstvo. Sustav mora biti tako strukturiran da uz uvažavanje zakonitosti svakog računovodstvenog aspekta (financijskog, troškovnog, upravljačkog i poreznog) omogućava korisnicima informacijskog sustava uvid u poslovanje poduzeća, njegovu sigurnost i uspješnost. Tek nakon završetka ove faze stvoreni su uvjeti za izgradnju sustava izvješćivanja i postavljanja KPI.

Izvještavanje iz kontrolinga

Kontrolerska izvješća i način razmišljanja koji se u njima ogleda iznimno su važni za sve njihove korisnike. Za izgradnju sustava izvješćivanja „ciglu po ciglu“, potrebno je strpljenje i suradnja svih sektora sa sektorom kontrolinga. Kontroling nije sam sebi svrha, već je tu da bi pratio poslovanje koje se neprestano mijenja. Stoga se i informacijski sustav kao i menadžersko izvješćivanje neprestano mijenjaju. To ne znači da se unutar njih mijenjaju sve informacije, jer bi to značilo da izvješća prvobitno nisu bila kvalitetna i da je narušeno jedno od temeljnih pravila izvješćivanja, a to je usporedivost. Već to znači da se izvješća prilagođavaju potrebama korisnika – menadžerima, ali i ostalim zaposlenicima.

Znati evidentirati poslovne događaje te sastaviti financijske, ali i mnoštvo drugih poslovnih izvješća neophodnih za kvalitetno menadžersko izvješćivanje samo je jedan dio kontrolerskog rada. Onaj drugi odnosi se na kontrolerska znanja i umijeće kako ekonomske analize i računovodstvene veličine pretvoriti u Storytelling – priču o uzrocima i posljedicama. Jednako tako kontroleri su osobe koje podižu razinu znanja svih zaposlenika, ali i menadžera koji će kroz kvalitetne i smisleno korelirane informacije dobiti jasan uvid u kvalitetu poslovanja.

VRT d.o.o.,

Josip Belošević, direktor

Ilustracija polaznika
Nakon tromjesečnog druženja s Andrejom Švigir, impresionirani smo njezinim znanjem i vještinom komuniciranja. Zadovoljstvo nam je upravo uz njezine smjernice pretvarati dosadašnju računovodstveno-financijsku funkciju u informacijski sustav koji će se koristiti za donošenje brzih i kvalitetnih odluka temeljenih na informacijama, a ne podacima. Veselimo se daljnjoj suradnji s Altiusom jer već nakon vrlo kratkog vremena možemo reći da nismo pogriješili u izboru!

Hrvatska lutrija d.o.o.,

Nada Severec, voditeljica kontrolinga

Ilustracija polaznika
U godinama zahtjevnih uvjeta poslovanja, kompanija je osmišljavala uvođenje koncepta upravljanja radi razvoja i jačanja sustava financijskog upravljanja kroz podršku menadžmentu s ciljem učinkovitijeg upravljanja poslovanjem. Problemi koje smo do tada imali bili su vezani za nedostatke na području izvještavanja. U daljnjoj fazi pokrenut je projekt ustrojstva upravljačkog računovodstva, kao preduvjeta za uvođenje funkcije kontrolinga. Andreja nas je, uvažavajući sve specifičnosti naše djelatnosti dovela do izvrsnih rješenja. Preporuke koje smo dobili od Andreje dovele su nas do promjene svijesti, stava, otvorenosti i što je vrlo važno, do shvaćanja svrhe i uloge kontrolinga.

Alpha Medical d.o.o.,

Hrabren Dvoržak, vlasnik poduzeća

Ilustracija polaznika
Na uvođenje kontrolinga potakla nas je potreba za kvalitetnim izvještajima o profitabilnosti našeg poslovanja. Neusporedivi izvještaji nisu nam davali kvalitetne informacije o poslovanju. Nakon uvođenja sustava izvještavanja možemo kompetentnije donositi poslovne odluke. Gospođa Švigir nas je vodila kroz projekt profesionalno što je projekt činilo jednostavnim. Na kvalitetan način se približila ljudima uključenima u projekt.

Velinac d.o.o.,

Dražen Ćurić, CEO

Ilustracija polaznika
Na uvođenje kontrolinga proizvodnje i troškova motivirala nas je činjenica da nam je trebala kvalitetnija i pravovremena informacija o svim troškovima koji nastaju unutar poduzeća te mjestima njihovog nastanka. Nakon uvođenja kontrolinga i kreiranja izvještaja kroz Qlik Sense BI rješenja dobili smo jednostavniji pregled troškova te njihovu kontrolu. Jednako tako dobili smo i pravovremeno izvještavanje, bez nekog vremenskog odmaka, što smatramo ključnim u donošenju kvalitetnih odluka.

Eurotrade d.o.o.,

Sonja Božac, članica uprave

Ilustracija polaznika
 U vremenu kad nismo imali kontroling susretali smo se s problemom nesustavnog izvještavanja koji je bio više temeljen na ad-hoc izvještajima nego li na standardiziranim izvještajima. Nakon uvođenja kontrolinga naša pažnja i aktivnosti usmjerene su na dijelove poslovanja koji do uvođenja kontrolinga nisu bili u primarnom fokusu, kao što je bolje upravljanje zalihama. Implementirano je sustavno planiranje, kako prihoda tako i troškova, u cilju boljeg upravljanja te provođenja pravovremenih aktivnosti utjecaja na navedene kategorije kako bi se u konačnici ostvarili željeni rezultati. 

Koristi od uvođenja i razvoja kontrolinga

 • Jasno formulirana vizija i strategija poduzeća
 • Jasna organizacija (formalna i kontrolerska) temeljena na prethodno formuliranoj viziji i strategiji poduzeća
 • Kvalitetno definirani poslovni procesi
 • Kvalitetan financijsko-računovodstveni sustav (financijsko, porezno, troškovno i upravljačko računovodstvo) usmjeren prema internim i eksternim korisnicima
 • Mogućnost detektiranja poremećaja u najranijim fazama u bilo kojem segmentu poslovanja
 • Kvalitetnog, točnog i ažurnog izvješćivanja svih razina menadžmenta
 • Proaktivnost vezano uz prijedlog promjena i unaprjeđenja od strane svih sektora u poduzeću
 • Jasno postavljeni KPI za svaki sektor te za upravu poduzeća
 • Kvalitetnije poslovne odluke temeljene na analizama i postavljenim KPI
 • Kvalitetna i surađujuća komunikacija
 • Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima, odnosno jasni kriteriji nagrađivanja prema ostvarenim KPI
 • Na temelju KPI unaprjeđenje kompetencija zaposlenika
 • Brža prilagodba promjenama i veća konkurentnost
 • Kvalitetnije upravljanje budućim događajima
 • Kvalitetna analiza rizika svih sektora kao i poslovanja u cjelini

Jeste li pročitali knjigu “Kontroling – upravljanje iz backstagea”?

Informirajte se i pošaljite svoju narudžbu

Kontroling i specifičnosti po djelatnostima

Svaki projekt uvođenja i razvoja kontrolinga treba uvažavati specifičnosti djelatnosti koju poduzeće obavlja. Naravno, treba imati na umu da niti sva poduzeća u istoj djelatnosti nisu identična – razlikuju se po mnogo toga – životnom vijeku u kojem se poduzeće nalazi, procesima, poslovnom modelu, širini asortimana i sl. Upravo zbog različitosti koje su karakteristične za određenu djelatnost treba prilagođavati i modele, tehnike i alate kontrolinga. Jednako tako o djelatnostima i njihovim specifičnostima ovisit će i sadržaj izvještaja te ključni pokazatelji uspješnosti (KPI).

Iz svega navedenog u potpunosti je jasno da kontroling nije i ne može biti “copypaste” projekt, već projekt u potpunosti prilagođen djelatnosti, potom specifičnostima unutar djelatnosti i na kraju specifičnostima samog poduzeća.

TU IDE NOVI VIDEO


Kontroling u proizvodnim poduzećima

Upravljanje proizvodnjom u širem smislu obuhvaća proizvodnju dobara, ali i  usluga. Kako proizvoditi i postati konkurentan, pitanje je koje muči sve proizvođače – ne možemo biti konkurentni ako ne upravljamo proizvodnim troškovima i ne vodimo računa o svim čimbenicima/uvjetima koji utječu na proizvodnju (uvjet nabave, kontrole, rada, tehnologije i kapaciteta te energije). Moramo znati prepoznati sve proizvodne troškove (direktne, indirektne te varijabilne i fiksne), odabrati ključeve za raspored indirektnih troškova, primijeniti odgovarajuće upravljačke metode za praćenje troškova (DC, ABC, TC LCV), postaviti KPI te kreirati Dashboarde proizvodnje.

Utvrđivanje objektivne proizvodne cijene koja u sebi sadrži sve točno izmjerene direktne troškove i objektivan i sustavan raspored indirektnih troškova od neprocjenjive je važnosti za upravljanje proizvodnjom.

Kontroling u trgovačkim poduzećima

Je li dovoljno samo prodati robu i ostvariti prihode? Što u slučajevima kada prodaja raste, ali nema dobiti? Upravljanje troškovima prodaje, ali i nabave traži detaljnu analizu poslovne poluge, analizu marketinških ulaganja te analizu nabave, zaliha i dobavljača. Kontroling u trgovačkim poduzećima prije svega je usmjeren na procese nabave te izgradnju odnosa s dobavljačima. Jednako tako fokusiran je na visinu zaliha te njihovo kategoriziranje kako bismo u svakom trenutku znali u kojoj kategoriji se nalaze naže zalihe (ABC/XYZ). Cilj poduzeća koja se bave trgovinom je povećanje I kontribucijske razine (prihod-cijena koštanja) kako bi iz nje mogli pokriti sve druge operativne troškove. Stoga je važno pronaći najbolji model upravljanja nabavom kao najznačajnijim troškom svakog trgovačkog poduzeća, ali i procesima/troškovima rada. Jeste li znali da 10% manji troškovi nabave utječu na dobit u istom omjeru kao da smo povećali prodaju za 50%. Zanimljivo, zar ne?

Kontroling u uslužnim poduzećima

Kada govorimo o kontrolingu u uslužnoj djelatnosti, fokus je svakako na profitabilnosti i kvaliteti usluge (jer u uslužnim poduzećima prodajemo rad, odnosno kompetencije ljudi) te na kvalitetnom strukturiranju troškova. Uslužne djelatnosti ne smiju zanemariti ulaganja u dodatna znanja i kompetencije zaposlenika. Ona poduzeća koja obrazovanje smatraju nepotrebnim troškom su i ona koja će stagnirati, osobito na dugi rok. S kvalitetom zaposlenika povezana je i njihova produktivnost/efikasnost.  Stoga je važno znati da je neefikasnost najčešći problem s kojim ćete se susretati kod uvođenja kontrolinga u uslužnim poduzećima. Upravo zato, prilikom implementacije  kontrolinga i sustava izvještavanja u uslužna poduzeća, fokus bi trebao biti na produktivnosti, odnosno efikasnosti zaposlenika.

Kontroling po segmentima

Možemo se složiti kako je kontroling neminovnost modernog poslovanja te koncept bez kojeg je teško zamisliti suvremeno upravljanje, bez kojeg je teško razumjeti funkcioniranje poduzeća u cjelini, a kamoli njime upravljati. Objekt kontrolinga mogu biti različiti segmenti poslovanja, sektori ili samo neki od ključnih nositelja uspješnosti, no cilj je uvijek isti – permanentno podizanje ukupne efikasnosti i efektivnosti poduzeća

Jeste li pročitali knjigu “Kontroling – upravljanje iz backstagea”?

Informirajte se i pošaljite svoju narudžbu