Slika predavača

Rođena u Zagrebu. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2010. godine završila postdiplomski studij na istom fakultetu i stekla naslov magistra znanosti. Na istom fakultetu, 2018. godine obranila je doktorski rad pod nazivom "Uloga integriranog financijskog i nefinancijskog izvještavanja u donošenju poslovnih odluka" i stekla naslov doktora znanosti iz područja ekonomije. Dobitnica je godišnje nagrade "Prof. dr. sc. Ferdo Spajić" Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najbolji magistarski znanstveni rad iz područja računovodstva, revizije i financija. Radno iskustvo stjecala radeći u poduzećima u domaćem i stranom vlasništvu. Radi na poslovima uvođenja kontrolinga, njegovih tehnika i metoda s ciljem poboljšanja poslovanja mnogih poduzeća. Predavačica i edukatorica iz podučja kontrolinga te financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva za brojne polaznike na Visokoj školi za ekonomiju poduzetništva Vern, Poslovnom učilištu Experta, u institutu za unaprjeđenje gospodarstva WIFI - Croatia, u Altius savjetovanju te u brojnim poduzećima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji. Koautorica knjige Kontroling - upravljanje iz backstagea, priručnika te Vodiča za prvu primjenu MSFI i revidiranih MRS-ova te brojnih stručnih članaka. Bila je suurednica i članica nakladničkog savjeta stručnog časopisa Financije i porezi te urednica TEB-ove Zbirke mišljenja Ministarstva financija. Koautorica je programa jednogodišnjih školovanja za stjecanje zvanja kontroling menadžer i financijsko računovodstveni menadžer. U Hrvatskoj udruzi revizora završila edukaciju iz područja eksterne revizije i stekla certifikat Ovlašteni revizor. U partnerstvu započinje vlastitu poduzetničku aktivnost u Altius savjetovanju, Zagreb, kao članica Uprave zadužena za područje konzaltinga i edukacija.

Reference predavača

u Altius savjetovanju