Slika predavača

Aykut Özüner diplomirao je na strojarstvo na Sveučilištu Boğaziçi 1991. godine. Na istom Sveučilištu je 1995 godine završio MBA. Pridružio se Ford Otosan (joint venture Ford i Koç holding-a). Godine 2010. godine gdin Aykut postao je zamjenik predsjednika uprave Forda za marketing, prodaju i postprodaju te se na toj poziciji zadržao do 2014. godine.

Od 2014. godine, gdin Aykut vodi centralnu nabavu i usluge u ZER-u, članici Koç Group, Turska.

Reference predavača

u Altius savjetovanju