Slika predavača

Rođen 1978. u Vukovaru. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu u neprekidnom trajanju od tri godine, položenog pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravosuđa RH i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, 2007. osniva i započinje rad u odvjetničkom društvu Alija Hrastinski Graf j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se, osim pravnim pitanjima iz drugih grana prava, najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog prava, zbog čega u tome području ima opsežnije iskustvo i praksu stečenu u zastupanju radnika i poslodavaca pred nadležnim sudovima u Republici Hrvatskoj.

Reference predavača

u Altius savjetovanju