Slika predavača

Rođena 1976. u Zagrebu. Završila Pravni fakultet 2002. kao stipendist Ministarstva financija. Vodila pregovore za sklapanje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nekoliko država i sudjelovala u nizu drugih pregovora kao članica pregovaračkog tima. Sudjelovala na godišnjoj skupštini OECD-a (Global Forum of Taxation) u Parizu 2007. Kao jedan od govornika-članova panela; sudjelovala u radu skupštine i prethodnih godina. Završila niz seminara u organizaciji OECD-a, IBFD-a, CEF-a na temu pregovaranja, razmjene obavijesti s inozemnim tijelima i međunarodnog oporezivanja. Završila program „Trening trenera“ i niz drugih seminara prezentacijskih vještina. Od 2002.-2008. viša savjetnica u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju (sudjelovanje na pregovorima za sklapanje međunarodnih ugovora, primjene ugovora, razmjena obavijesti s inozemnim poreznim tijelima). Radi na poslovima savjetovanja u vezi oporezivanja nerezidenata (fizičkih osoba) u revizorskoj kući.

Reference predavača

u Altius savjetovanju