Slika predavača

Ima sedamnaest godina profesionalnog iskustva u multinacionalnim kompanijama na različitim lokalnim i regionalnim pozicijama vezanim za ljudske potencijale. Ostvarila je vrhunske rezultate kroz motivaciju timova, prepoznavanje i usmjeravanje talenata. Kroz bogato multikulturalno iskustvo u različitim segmentima poslovanja na različitim tržištima, lako pronalazi ravnotežu između strateških i operativnih potreba timova u dinamičnom tržišnom okruženju. Tijekom karijere radila je u Wrigley Hrvatska, Mars Hrvatska, gdje 2012. godine preuzima poziciju regionalne direktorice odjela ljudskih potencijala. Trenutno upravlja regionalnim odjelom ljudskih potencijala i administracije u podružnici 3M (East) AG Hrvatska.

Reference predavača

u Altius savjetovanju