Slika predavača

Rođen 1987. godine u Sisku. Diplomirao Financijsku matematiku 2010. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godinu kasnije magistrirao Bankarstvo i poduzetništvo na učilištu UniCredit banke. Karijeru je započeo kao pripravnik u odjelu Razvoja modela za kreditni rizik u UniCreditu (Milano) te nastavio u Zagrebačkoj banci kao mlađi specijalist za modeliranje kreditnog rizika, odnosno dvije godine kasnije na poziciji starijeg kvantitativnog analitičara. Trenutno je zaposlen u Erste Plavom mirovinskom fondu na poziciji Financijskog analitičara. Radi na područjima kreditne i financijske analize poduzeća, kvantitativne analize te modeliranja. Kao član investicijskog odbora Erste Plavi mirovinskih fondova sudjeluje u donošenju strateških investicijskih odluka.

Reference predavača

u Altius savjetovanju