Slika predavača

Voditelj odjela poreznog savjetovanja društvu Data-Link Unija Consulting d.o.o. Posjeduje više od pet godina iskustva na poslovima računovodstva, knjigovodstva i revizije te više od pet godina iskustva u poreznom savjetovanju, posebice u području indirektnog oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, porezom na dobit te u području međunarodnog oporezivanja. Formalno obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je završio preddiplomski i diplomski studij s izvrsnim uspjehom te posjeduje diplomu magistra ekonomije s osvojenom Dekanovom nagradom za završni rad. Ivan tečno govori engleski jezik. Iskustvo je prikupljao kao dugogodišnji demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, katedri za računovodstvo, specijalizirajući se u području računovodstva, računovodstva troškova i poreza. Ivan svakodnevno pruža podršku i savjete klijentima u vezi poreznih pitanja iz područja poreza na dodanu vrijednost, a kao voditelj poreznog tima društva Data-Link Unija Consulting d.o.o. sudjeluje u brojnim nacionalnim i internacionalnim projektima vezanim uz međunarodna porezna strukturiranja, poslovna spajanja, poreznu optimizaciju i savjetovanje vezano uz dubinska snimanja društava (due dilligence-a). Svoje znanje i iskustvo prenosio studentima kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Katedri za računovodstvo gdje je svakodnevno predavao o temama usko vezanim uz porezno pravo i računovodstvo poreza.

Reference predavača

u Altius savjetovanju