Slika predavača

Marija Kurtović je zaposlena kao Supervizor u Odjelu za transferne cijene društva KPMG Croatia d.o.o. Svoju karijeru je započela u Poreznoj upravi gdje je radila kao viši inspektor u Odjelu za nadzor velikih poreznih obveznika te stekla brojna iskustva iz područja poreza na dobit, PDV-a te ostalim područjima domaćeg i međunarodnog oporezivanja. Marija je sudjelovala u velikom broju projekata vezanih uz transferne cijene, koji su uključivali pripremu dokumentacije o transfernim cijenama i „benchmarking“ analiza za različite tipove transakcija u različitim industrijama te pripremu dokumentacije o transfernim cijenama za grupacije (Master file i lokalna dokumentacija). Marija je završila Ekonomski fakultet, smjer financijski management u Osijeku, te poslijediplomski specijalistički studij iz područja računovodstva i poreza na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prije dolaska u društvo KMG Croatia radila je kao porezni konzultant u društvu Ernst & Young na različitim poljima poreznog savjetovanja poput međunarodnog poreznog strukturiranja, due diligence-a i transfernih cijena.

Reference predavača

u Altius savjetovanju