Slika predavača

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na smjeru Analiza i poslovno planiranje, gdje je obranila svoj diplomski rad na temu: Analiza specifičnosti kontrolinga u telekomunikacijskoj industriji. Radno iskustvo stekla je kao pripravnik u Financijsko-računovodstvenoj službi u t.d. Komunalac d.o.o. u Samoboru, gdje od 2016. godine obavlja poslove glavnog knjigovođe i kontrolora naplate, a od 2018. godine i poslove financijskog kontrolera. Svoje afinitete prema kontrolingu iskazuje sudjelovanjem na brojnim stručnim seminarima i konferencijama vezanim uz implementaciju kontrolinga, a 2018. godine stječe međunarodno priznati Certifikat Controller Akademie.

Reference predavača

u Altius savjetovanju