Slika predavača

Znanstveni suradnik, profesor visoke škole u trajnom zvanju, državni tajnik MUP-a RH, član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost te posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za nacionalnu sigurnost, prodekan za RD na Visokom učilištu Algebra te voditelj diplomskog studija Digitalni marketing i Podatkovni smjer; predavač i gost predavač na više visokih učilišta u RH i inozemstvu te na CROMA EduCare programu (Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika); savjetnik Uprave IN2 Grupe za R&D/znanstveni savjetnik; CSO u IN2data; dekan Visoke škole za financije i pravo Effectus; obavljao poslove glavnog obavještajnog analitičara MUP-a RH; viši menadžer u POA-i i SOA-i; objavio deset knjiga u RH i inozemstvu (Ekonomska analiza međunarodnog terorizma; Teorija igara, Tehnike kompetitivne analize i dr.); autor više poglavlja u knjigama te pedesetak stručnih i znanstvenih radova u RH i inozemstvu; voditelj i predavač na stotinjak poslovnih i analitičkih radionica u RH i inozemstvu (trenirao policijske službenike 11 država); dizajnirao nekoliko specijaliziranih informacijskih sustava; certificirani trener obavještajne analitike (intelligence analysis techniques) i analitičkog SW (intelligence analysis software's) – 14 certifikata; član IALEIA-e (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts) i BDVA (Big Data Value Association); izvršni urednik u International Journal of Digital Technology and Economy te član uredništva u International Journal of Economics & Management Sciences; izlagao na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama te sudjelovao i vodio više nacionalnih i međunarodnih analitičkih projekata (Head of PIU & Key Expert: "CARDS Twinning project: "Criminal Intelligence System", Phase 1&2" te Project Liaison Officer na UNODC projektu "Strengthening of Capacities for Collection and Analysis of Criminal Intelligence in South-eastern Europe" i dr.); član Matičnog povjerenstva za društvene znanosti; član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; član nacionalnog tima RH - Europski Big Data Hackathon 2017. koji je osvojio 1. mjesto. Najnovija knjiga "Analiza (socijalnih) mreža: praktična primjena" objavljena je u travnju 2016. godine. Sa suradnicima trenutno radi na knjigama „Kreativnost i inovativnost: praktična primjena“ te "Nacionalna sigurnost - data science pristup".

Reference predavača

u Altius savjetovanju