Slika predavača

Tomislav Šlat rođen je 1961 u Zagrebu, gdje je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, na kojem je i kasnije magistrirao. Započeo je svoju karijeru u Exportdrvu, a 1988 se pridružio korporaciji 3M-u. U zadnjih 30+ godina na raznim funkcijama vodi poslovni razvoj 3M-a u zemljama Istočne Europe, bilo u raznim poslovnim procesima ili za razne proizvodne divizije. Zadnjih godina odgovoran je kao regionalni direktor za cjelokupne operacije i urede u Adriatic regiji, a nakon toga i u Regiji Jugoistočna Europa. Trenutno je direktor za strateške kupce u regiji, kao i direktor 5 ureda u Jugoistočnoj Europi. Od 2000. – 2002. bio je Predsjednik Američke trgovačke komore u Hrvatskoj, jedan je od osnivača Poslovnog vijeća za konkurentnost (kasnije Nacionalno vijeće za konkurentnost), aktivan je član više poslovnih udruga, te certificirani član globalne Udruge Managera za strateško partnerstvo (SAMA). Član je Upravnog odbora Udruženja stranih investitora u Hrvatskoj.

Reference predavača

u Altius savjetovanju