B(V)LOG

Pristupi, metode i koraci u optimizaciji zaliha

Optimizirati zalihe nije lako, osobito ako nemamo informacijski sustav koji bi nam to omogućio, ako nemamo jasnu viziju našeg poslovanja, ako nemamo stručne ljude koji će u tom smjeru pokrenuti aktivnosti. Naša kolegica Helena u ovom video govori pristupu optimizaciji te koracima koje na tom putu napraviti. Govori i o modelima koji vam na tom putu mogu pomoći.